Posthuus Kampen

BISONDER GEWOON

BEGELEIDING TOT RE-INTEGRATIE

Het Posthuus is onderdeel van de Bisonder Gewoon. Bisonder Gewoon is er voor mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking die zich richt op het re-integreren van cliënten in de samenleving.

Kijk voor meer informatie op www.bisondergewoon.nl

POSTHUUS KAMPEN

LUNCH CAFÉ & LIFESTYLE WINKEL

Het Posthuus is een dagbestedingsproject waar cliënten werken en worden opgeleid om volwaardig mee te kunnen draaien in onze maatschappij. Zij worden hierbij begeleid door onze ervaren en deskundige begeleiders.

We willen een ruimte creëren voor onze cliënten waar de mogelijkheid is om te leren, te ontdekken, maar ook om zichzelf te ontplooien. Een veilige plek waar je mag vallen en waarbij wij je weer willen helpen om op te staan. Naast deze begeleiding heeft de dagbesteding ook een ander nuttig doel. We richten ons niet alleen op het realiseren van een dagbesteding voor cliënten maar proberen ze ook een stap verder te helpen. Zoals hierboven beschreven willen we cliënten professioneel opleiden in een bepaald vakgebied. Onze werkbegeleiders zijn geen amateur koks of hobby stylisten. Wij werken met mensen die ervaring en kennis van zaken hebben. Dit zijn mensen met een diploma die zo op een professionele wijze onze cliënt verder kan helpen in zijn of haar werkwijze, omgang met mensen, maar ook in het bepaalde vakgebied.

  • Veilige en gezellige werkplek met ruimte om te ontdekken, ontplooien en te leren.
  • Niet alleen bezig zijn maar ook opgeleid worden binnen een bepaald vakgebied
  • Professionele begeleiding in de stap richting onze maatschappij
Posthuus Kampen