PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Posthuus Kampen
Voor het laatst gewijzigd op: 19-5-2018

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van het Posthuus Kampen. Posthuus Kampen respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Posthuus Kampen kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen van ons contactformulier op onze website.

Posthuus Kampen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en/of achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Waarom Posthuus Kampen uw gegevens nodig heeft
Posthuus Kampen verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen met betrekking tot het verstrekken van diensten door Posthuus Kampen.

Hoe en hoelang Posthuus Kampen gegevens bewaart
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die wij daaruit verzamelen bewaard zolang als de inhoud van het formulier of uw email nodig is voor volledige beantwoording of verstrekking van diensten door Posthuus Kampen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Posthuus Kampen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen 2,5 of 7 jaar, afhankelijk van het
document of de gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U behoudt ten alle tijden het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neemt u daarvoor contact op met het Posthuus Kampen door te mailen naar info@posthuuskampen.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Vervolgens vragen wij om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer onzichtbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Posthuus Kampen wil u er tevens op wijzen dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Posthuus Kampen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Posthuus Kampen neemt de volgende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Het toepassen van beveiligingsoftware
– Het versturen van uw gegevens via een beveiligde internetbeveiliging. Dit ziet u aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Privacyverklaring Posthuus Kampen
Voor het laatst gewijzigd op: 19-5-2018

Wijzigingen privacybeleid
Posthuus Kampen behoudt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Het is daarom aan te raden om dit document met enige regelmaat te raadplegen via onze website. Zowel de website als de mailtoepassing die Posthuus Kampen gebruikt zijn beveiligd tegen bovenstaande risico’s.