BELEIDSVERKLARING

Het beleid van het Posthuus is om zich te onderscheiden door cliëntgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit. Het implementeren en certificeren van het managementsysteem conform ISO 9001:2015 draagt bij aan:

  1. Het continue verbeteren door middel van het analyseren van klachten en afwijkingen;
  2. Het inplannen van interne audits en deze op een wijze uitvoeren dat er gekeken wordt naar verbetermogelijkheden en niet puur gefocust wordt op het vinden van non-conformiteiten;
  3. Het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om jaarlijks nieuwe targets te zetten;
  4. Het jaarlijks opstellen van een directiebeoordeling om zo de effectiviteit van het managementsysteem te beoordelen.
  5. Het vastleggen van corrigerende maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden om zo te komen tot continue verbetering.
  6. Het Posthuus zet zich in om continu te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
  7. Wat is er nodig?

Over ons

Het Posthuus is een dagbestedingsproject waar cliënten werken en worden opgeleid om volwaardig mee te kunnen draaien in onze maatschappij. Zij worden hierbij begeleid door onze ervaren en deskundige begeleiders.

We willen een ruimte creëren voor onze cliënten waar de mogelijkheid is om te leren, te ontdekken, maar ook om zichzelf te ontplooien. Een veilige plek waar je mag vallen en waarbij wij je weer willen helpen om op te staan. Naast deze begeleiding heeft de dagbesteding ook een ander nuttig doel. We richten ons niet alleen op het realiseren van een dagbesteding voor cliënten maar proberen ze ook een stap verder te helpen. Zoals hierboven beschreven willen we cliënten professioneel opleiden in een bepaald vakgebied. Onze werkbegeleiders zijn geen amateur koks of hobby stylisten. Wij werken met mensen die ervaring en kennis van zaken hebben. Dit zijn mensen met een diploma die zo op een professionele wijze onze cliënt verder kan helpen in zijn of haar werkwijze, omgang met mensen, maar ook in het bepaalde vakgebied.

  • Veilige en gezellige werkplek met ruimte om te ontdekken, ontplooien en te leren.
  • Niet alleen bezig zijn maar ook opgeleid worden binnen een bepaald vakgebied.
  • Professionele begeleiding in de stap richting onze maatschappij.